[Delivery] “เสวย” ร้านอาหารไทยเก่าแก่ สืบสานคุณค่าอาหารไทยยาวนานกว่า 45 ปี

สวัสดีครับ อาหารไทยเป็นอาหารอันทรงคุณค่าหนึ่งของโลก มีทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม และจิตวิญญาณ แน่นอน ภพ เองก็เป็นคนไทยจึงรัก และชื่นชอบในอาหารไทยอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่เพราะแค่เป็นคนไทยจึงชื่นชอบ แต่เพราะอาหารไทยนั้นมีสเน่ทั้งรสชาติ กลิ่น รสสัมผัส มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าทางอาหาร อาหารไทยจึงทำให้คนหลากหลายชนชาติหลงรักได้เช่นกัน ซึ่งสำหรับวันนี้ ภพ ขอนำเสนอร้านอาหารไทยเก่าแก่ ซึ่งให้บริการสืบสารคุณค่าอาหารไทยมายาวนานกว่า 45 ปีชื่อ “เสวย” ในรูปแบบเดลิวเวอรี่ครับผม