Wise สเปย์แอลกอฮอล์ หอม ละมุน ใช้ง่าย พกพาสะดวก

สืบเนื่องจากสถานะการณ์เชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนเราตื่นตัวเรื่องความสะอาดเช่นเคย แม้ว่าทางรัฐบาลจะมีการปลดล๊อค และเริ่มผ่อนคลายลงก็ตาม ทำให้เพื่อนหลายๆ คน ต่างก็ต้องพก ผ้าปิดปากบ้าง เจลแอลกอฮอล์บ้าง และอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งวันนี้ ภพ จะมาแนะนำอีก 1 ตัวเลือก นั้นคือ Wise สเปย์แอลกอฮอล์ ที่มีความเข้มข้นแอลกอฮอล์สูงถึง 75 % มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ พกพาง่าย และสะดวกครับ

ห่างไกล Covid-19 ให้มากขึ้น แถมมือยังนุ่มด้วยเจลล้างมือ “คิงส์สเตลล่า”

สวัสดีครับ ปัจจุบัน “เจลล้างมือ” แถบจะเป็นอวัยวะที่ 33 ดันไปแล้ว สืบเนื่องจากสถานะการณ์เชื้อไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนเราตื่นตัวเรื่องความสะอาดนั้นเอง ทำให้วันนี้ ภพ มีโอกาสมาเล่า มาแชร์ มารีวิว เจลล้างมือ “King’s Stella” (King’s Stella Sanitizer) เป็นเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ตัวเลือกนึงให้เพื่อนๆ กันครับ