Pennganic ยาสีฟันไทยคุณภาพระดับสากลทำความสะอาดดับกลิ่นปากด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

‘Pennganic’ หรือ ‘เพนน์แกนิค’ ยาสีฟันน้องใหม่แบรนด์ของประเทศไทยเรานี่เอง ที่ได้การรับรองคุณภาพในระดับสากล ทำความสะอาด ดับกลิ่นปากอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งใจเติบโตไปพร้อมกับโลก เพราะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้ว เราต่างต้องการ ความมั่นใจในการเป็นตัวเอง เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากที่สุดแต่การมีความสุขของเรา ไม่จำเป็นต้องทำลายโลกใบนี้เสมอไป Pennganic จึงเลือกให้สมุนไพร ผสานกับสารสกัดจากธรรมชาติที่มีใบ Ecocert รับรอง ร่วมกับการใช้นวัตกรรมการผลิต สร้างสรรค์ จนได้ยาสีฟันสูตรพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน ในโลกมาก่อน มีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตอกย้ำถึงความ มุ่งมั่นตั้งใจ จริงใจ และชัดเจนในความเป็น ‘เพนน์แกนิค’